Záverečná konferencia o Stratégii kultúrneho turizmu na hradoch Beckov, Čachtice a Tematín

08/07/2014

Obce Beckov, Čachtice a Modrovka sú si v niečom podobné. Patria k nim jedinečné hrady a množstvo povestí. Veď kto by nepoznal krvavúlegendu o grófke Alžbete Báthoryovej? VVMZ spolupracovala na stratégii na využitie potenciálu týchto miest z hľadiska udržateľného rozvoja turizmu, a to najmä vytvorením synergií a nových komunikačných foriem a foriem spolupráce. Záverečná prezentácia stratégie sa konala v Beckove 30-teho júna.

<< naspäť na novinky