Vital Landscapes - Zhodnotenie a trvalo udržateľný rozvoj kultúrnej krajiny využitím inovatívnych metód spolupráce a vizualizácie.

04/04/2012

1/ Spracovanie prehľadu  národných/regionálnych politík a miestnych ozvojových plánov so zreteľom na uplatnenie zásad obsiahnutých  v Európskom dohovore o krajine. Analýza:

            a) relevantných národných/regionálnych politík a strategických dokumentov vybraných štátov strednej Európy týkajúcich sa ochrany a manažmentu kultúrnej krajiny (s dôrazom na štáty susediace so Slovenskou republikou). Vyhodnotenie úlohy a postavenia kultúrnej krajiny, jej definície, chápania a dôležitosti, ktorá sa jej v príslušných dokumentoch prisudzuje. 

            b) miestnych rozvojových plánov  a územných plánov vybraných regiónov a obcí v strednej Európe a na Slovensku s dôrazom na podmalokarpatský región. Vyhodnotenie úlohy a postavenia kultúrnej krajiny, jej definície, chápania a dôležitosti, ktorá sa jej v príslušných dokumentoch prisudzuje. V rámci analýzy regionálnych a miestnych rozvojových politík bola použitá  metóda riadených rozhovorov so starostami a primátormi obcí a miest v podmalokarpatskom regióne.

 

2/ Organizácia súťaže a výstavy historických a súčasných obrazových dokumentov „Moja krajina v čase“ v území podmalokarpatského regiónu zameranej na zvýšenie povedomia miestnej populácie vo vzťahu k vlastnej krajine formou porovnávacej súťaže dvojíc historických a súčasných obrazových dokumentov spojených s výstavou vybraných dokumentov.

 

<< naspäť na novinky