Technická pomoc pri príprave plánu integrovaného manažmentu povodia rieky Sáva

01/03/2012

 

Cieľ

Všeobecným cieľom projektu bolo umožniť zosúladenie s acquis EÚ v oblasti životného prostredia, najmä v oblasti vôd na základe identifikácie prioritných cieľov.

Dosiahnuté výsledky

• Hlavným výsledkom tohto projektu bol plán integrovaného manažmentu povodia rieky Sáva.

• Zapojenie verejnosti do procesu prípravy plánu integrovaného manažmentu povodia rieky Sáva.

• Nadväzujúce stratégie pre región Sáva a pre jednotlivé krajiny povodia.

<< naspäť na novinky