Štúdia o nákladoch malých a stredných podnikov (MSP) na kumulatívne vplyvy dodržiavania zákonov EÚ

Cieľom štúdie  o nákladoch malých a stredných podnikov na kumulatívne vplyvy dodržiavania zákonov EÚ bolo analyzovať aktuálnu situáciu SME v Európe z hľadiska nákladov vzniknutých dodržiavaním existujúcej legislatívy EÚ a jej implementácie na úrovni jednotlivých štátov v piatich sektoroch; zhodnotiť kumulatívne vplyvy dodržiavania regulačných predpisov povinných pre jednotlivé spoločnosti na SME  v konkrétnych ekonomických sektoroch a porovnať tieto náklady v rôznych krajinách. V rámci projektu VVMZ uskutočnila prieskum na Slovensku.


Dátum zahájenia 2014
Dátum ukončenia 2014
Stav ukončený
Krajina Slovensko, EU
Príjemca Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel Európskej komisie
Financovanie EU
Kategória Nadnárodné, Slovensko, Rozvoj podnikania
<< naspäť na referencie