Štúdia možného využívania energetického potencionálu slnečnej a veternej energie na území EZÚS

Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie možného využitia energetického potenciálu slnečnej a veternej energie na území EZÚS. Štúdia sa týka mikroregiónov Letovicko a Malá Haná v ČR okres Senica v SR. Štúdia je financovaná z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 v rámci projektu: Obnoviteľné zdroje energie v Spoločnom regióne.


Dátum zahájenia 2013
Dátum ukončenia 2014
Stav ukončený
Krajina Slovensko
Príjemca Regionálna rozvojová agentúra Senica
Kategória Slovensko, Rozvoj podnikania, Životné prostredie
<< naspäť na referencie