Strategické environmentálne hodnotenie Operačného programu Rybné hospodárstvo (OPRH) SR 2014 – 2020

Cieľom Strategického environmentálneho hodnotenia je opísať, identifikovať a posúdiť pravdepodobne významné vplyvy na životné prostredie súvisiace s realizáciou OPRH, ktoré treba zohľadniť pri príprave vrátane odborného posudku k strategickému dokumentu a záverečného stanoviska k posúdeniu strategického dokumentu,  v súlade s platnými národnými predpismi a legislatívou Európskej únie.


Dátum zahájenia 2013
Dátum ukončenia 2014
Stav aktuálny
Krajina Slovensko
Príjemca Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Financovanie EU
Kategória Slovensko, Hodnotenie
<< naspäť na referencie