Strategické environmentálne hodnotenie operačného programu „Efektívna verejná správa“ (OP EVS) na obdobie 2014 - 2020

Cieľom SEA je analyzovať OPEVS, identifikovať a posúdiť významný vplyv na životného prostredie súvisiaci s implementáciou OPEV,  ako aj sformulovať opatrenia na prevenciu, elimináciu a kompenzáciu vplyvu na životné prostredie.


Dátum zahájenia 2013
Dátum ukončenia 2014
Stav ukončený
Krajina Slovensko
Príjemca Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Financovanie EU
Kategória Slovensko, Hodnotenie
<< naspäť na referencie