Referencie

Rozvoj Stratégie na určenie potenciálu cezhraničného regiónu Weinviertel – Záhorie

Novonavrhnutý most cez rieku Morava, ktorý sa má dokončiť najneskôr v roku 2020, ponúkne nové možnosti pre udržateľnú hospodársku spoluprácu medzi rakúskou oblasťou Weinviertel a slovenským Záhorím. Tento projekt určil rozvojový potenciál na cezhraničnú spoluprácu na základe regionálnej analýzy, rozhovorov so zainteresovanými partnermi v podnikaní a workshopov s miestnymi a regionálnymi kľúčovými hráčmi.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014

Kreatívny priemysel – Stimulujúce pracovné prostredie

Cieľom tohto projektu je preskúmať možnosti na spoluprácu v oblasti stimulačného pracovného prostredia medzi Holandskom, Českom a Slovenskom. V rámci projektu sa konali dva workshopy s národnými partnermi v Prahe a Bratislave.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014

Komparatívna analýza a Akčný plán pre rozvoj spolupráce medzi Trnavským samosprávnym krajom a Dolným Rakúskom

Štúdia je časťou ETC projektu RECOM SK-AT. Jej cieľom je identifikovať možnosti spolupráce medzi Trnavským regiónom a Dolným Rakúskom pre programové obdobie 2014 – 2020 pomocou komparatívnej analýzy regiónov a definovaním akčného plánu. V rámci zadania tiež bola vytvorená brožúra so zoznamom kontaktov na organizácie a inštitúcie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2013

Poskytovanie služieb v rámci projektu RECOM SK-AT - časť AP5

Cieľom zadania bolo podporiť a rozvinúť cezhraničnú spoluprácu medzi Trnavským regiónom a Dolným Rakúskom pomocou workshopov, prieskumov a diskusií so zainteresovanými partnermi. Realizácia prebehla za pomoci odborníkov z ÖAR Regionalberatung z Viedne.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2012

Zabezpečenie poradcu senior manažmentu pre Ministerstvo pre právne veci a ústavný vývoj (MoLACD)

Pre posilnenie spôsobilosti, transparentnosti a zodpovednosti MoLACD, budovanie vedomostí a zručností vedúcich pracovníkov, a tým dosiahnuť zvýšenie schopností MoLACD prijímať a spravovať rozvojové zdroje.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Technická pomoc pri príprave projektových dokumentov ISPA pre regionálne odpadové hospodárstva severovýchodnej časti regiónu Pešť

Vypracovanie žiadosti ISPA a príslušných podkladových dokumentov: revízia štúdie vhodnosti, analýza alternatívnych riešení, finančná a ekonomická analýza ako aj posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2003

Strategické hodnotenie vplyvov na životné prostredie vybraných operačných programov

Strategické hodnotenie vplyvov na životné prostredie vybraných operačných programov: SOP Rozvoj ľudských zdrojov, SOP priemysel a zjednoteného ROP ako aj programovacieho dokumentu pre mesto Praha.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2002

Rozvoj agro–environmentálnej schémy v Estónsku

Pomoc pri vytvorení detailnej schémy agro-environmentálneho programu, vrátane metód diverzifikácie zdrojov, vstupov a rôznych terénov v poľnohospodárskych oblastiach a hodnotenie zisku / straty majiteľov pôdy z dôvodu environmentálnych obmedzení.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2000

Organizácia obchodných stretnutí pre oblasť dodávateľov automobilového priemyslu

Selekcia potenciálnych francúzskych Prijímateľov pre skupiny maďarských výrobcov automobilových častí a súčiastok; organizácia obchodných stretnutí v Paríži ...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1999

Organizácia obchodných stretnutí pre oblasť dodávateľov automobilového priemyslu

Selekcia potenciálnych francúzskych Prijímateľov pre skupiny maďarských výrobcov automobilových častí a súčiastok; organizácia obchodných stretnutí v Paríži ...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1999

Hospodársky rozvoj vidieka

Táto zákazka bola zameraná na rozvoj podnikateľských aktivít na ostrovoch Saarema a Hiuuma v Estónsku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1999

Technická asistencia pre Ministerstvo hospodárstva v Poľsku

Poradca ministerstva hospodárstva v rôznych oblastiach, najmä príprava a zavedenie štrukturálne financovanie podľa EU smerníc ...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1998

Projektová štúdia katastra v Poľsku

Analýzy a odporúčania organizácie práce a ľudských zdrojov, financovania a automatizácie v poľskom katastrálnom systéme ...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1998