Referencie

Investičné analýzy, firemné ohodnotenie a poradenstvo

Analýzy trhu a marketingové poradenstvo v oblasti veľkoskladov na Slovensku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1998

Technická asistencia pre Projektovú implementačnú jednotku na Slovenskom katastri

Poskytnutie slovanského experta pre Phare programovanie a implementácia projektov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1998

Prieskum trhu a marketingové poradenstvo pre distribúciu zváracieho zariadenia

Prieskum trhu, marketingové poradenstvo, prieskum a výber distribútora, implementácia spolupráce Holandsko / amerického výrobcu elektrotechnického zváracieho zariadenia.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1998

Plánovanie informačných technológií pre slovenské exportné informačné centrum

Projekt zameraný na zhodnotenie potrieb vytvorenia a navrhnutia IT systémov zakúpených Slovenským exportným informačným centrom, ako súčasťou slovenského rozvoja exportu PMU.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1998

Technická podpora a školenie pre pracovníkov odbor pôdy, poľnohospodárstva a lesníctva

Technická pomoc na zvýšenie úrovne kvalifikácie a vedomostí pracovníkov odborov pôdy, poľnohospodárstva a lesníctva o procese pozemkového usporiadania.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1998

Štúdia politiky pozemkového usporiadania

Medzinárodné porovnanie politík pozemkového usporiadania, vrátane zahraničných študijných ciest.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1998

Investičné analýzy a projektový manažment výroby biologických systémov

Predbežná štúdia a štúdia uskutočniteľnosti (pre-/feasibility study) a projektový manažment (implementácia) spustenia holandského podnikania na Slovensku vo výrobe biologických systémov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1997

Sektorálne posúdenie slovenského poľnohospodárstva

Posudok slovenského sektora poľnohospodárstva, posúdenie sektora s ohľadom na približovanie sa k EU.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1997

Technická asistencia pre medzinárodný rozvoj trhu PCU-knižnica

Štúdia potrebných informácií, prieskum, triedenie zdrojov informácií a správa pre Phare Multi-country program pre rozvoj medzinárodného obchodu. Jeden medzinárodný expert; 12 pracovných dní.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1997

Investičné analýzy a projektový manažment produkcie zeleniny a hovädzieho dobytka

Investičný prieskum a projektový manažment pre skupinu nemeckých agrospoločností aktívnych v produkcii zeleniny a hovädzieho dobytka    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1997

Investičné analýzy, projektový manažment a implementácia vo výrobe kovových častí a komponentov

Predbežná štúdia a štúdia uskutočniteľnosti, projektový manažment a implementácia .    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1997

Predbežná štúdia výroby pleteného tovaru

Predbežná štúdia uskutočniteľnosti výroby pleteného tovaru v oblasti holandsko-slovenského podnikania.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1997

Reštrukturalizácia priemyslu v Prievidzskom regióne

Identifikačná misia na zlepšenie obchodnej stratégie firiem v Prievidzskom regióne.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1995