Referencie

Plánovanie informačných technológií pre slovenské exportné informačné centrum

Projekt zameraný na zhodnotenie potrieb vytvorenia a navrhnutia IT systémov zakúpených Slovenským exportným informačným centrom, ako súčasťou slovenského rozvoja exportu PMU.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1998

Technická podpora a školenie pre pracovníkov odbor pôdy, poľnohospodárstva a lesníctva

Technická pomoc na zvýšenie úrovne kvalifikácie a vedomostí pracovníkov odborov pôdy, poľnohospodárstva a lesníctva o procese pozemkového usporiadania.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1998

Štúdia politiky pozemkového usporiadania

Medzinárodné porovnanie politík pozemkového usporiadania, vrátane zahraničných študijných ciest.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1998

Technická asistencia katastru

Asistencia slovenskej geodézii, kartografii a katastrálnym autoritám pri zlepšení mapovania a registrácie pozemkov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1998

Technická asistencia pre rezort pôdy, poľnohospodárstva a lesníctva ministerstva pôdohospodárstva

Tím expertov určený k projektu s cieľom zlepšiť registráciu majiteľov pôdy a pozemkové usporiadanie. Dvaja medzinárodní a štyria slovenskí experti; 12 pracovných mesiacov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1998

Prieskum potrieb slovenských vývozcov

Poštový prieskum 1000 firiem a 30 konkrétnejších pohovorov na určenie presných potrieb informácií o vývozných reguláciách / trhoch medzi slovenskými vývozcami.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1998

Technická asistencia pre medzinárodný rozvoj trhu PCU-knižnica

Štúdia potrebných informácií, prieskum, triedenie zdrojov informácií a správa pre Phare Multi-country program pre rozvoj medzinárodného obchodu. Jeden medzinárodný expert; 12 pracovných dní.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1997

Investičné analýzy a projektový manažment produkcie zeleniny a hovädzieho dobytka

Investičný prieskum a projektový manažment pre skupinu nemeckých agrospoločností aktívnych v produkcii zeleniny a hovädzieho dobytka    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1997

Investičné analýzy, projektový manažment a implementácia vo výrobe kovových častí a komponentov

Predbežná štúdia a štúdia uskutočniteľnosti, projektový manažment a implementácia .    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1997

Predbežná štúdia výroby pleteného tovaru

Predbežná štúdia uskutočniteľnosti výroby pleteného tovaru v oblasti holandsko-slovenského podnikania.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1997

Investičné analýzy a projektový manažment výroby biologických systémov

Predbežná štúdia a štúdia uskutočniteľnosti (pre-/feasibility study) a projektový manažment (implementácia) spustenia holandského podnikania na Slovensku vo výrobe biologických systémov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1997

Sektorálne posúdenie slovenského poľnohospodárstva

Posudok slovenského sektora poľnohospodárstva, posúdenie sektora s ohľadom na približovanie sa k EU.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1997

Reštrukturalizácia priemyslu v Prievidzskom regióne

Identifikačná misia na zlepšenie obchodnej stratégie firiem v Prievidzskom regióne.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1995