Referencie

Prieskum zabezpečovania kompetencií v samosprávach

Vypracovanie analýzy zabezpečovania kompetencií v mestských samosprávach na Slovensku, odporúčania pre zvýšenie efektivity administratívnych centier vykonávajúcich činnosť.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Terénny prieskum mikrofinančného dopytu v Sierra Leone

Celkovým cieľom Štúdie dopytu mikrofinančného sektoru bolo predovšetkým vyčíslenie dopytu po mikrofinančných službách v Sierra Leone a objasnenie povahy dopytu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Strategická vízia rekreačného rezortu vo Vysokých Tatrách

Zhodnotenie investičného zámeru developera a návrh novej strategickej vízie rekreačného rezortu. Vyhodnotenie a posúdenie zámeru z hľadiska trhových perspektív, ako aj z hľadiska správy a prevádzky zariadenia. (Plán funkčného využitia, plány podlaží, zariadenie apartmánov).    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Národná výprava proti falšovaniu tovarov

Hlavným cieľom, na účet príjemcu, bolo nezávisle preskúmať, ako zlepšiť právny a inštitucionálny rámec pre uľahčenie efektívnej ochrany duševného vlastníctva a uplatniť opatrenia proti falšovaniu tovarov a pirátstva na národnej úrovni.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Asistencia pri PEFAR 2007 Tanzánia

Cieľom misie je pomôcť pripraviť komplexnú aktualizáciu indikátora PEFA nastaveného podľa poskytnutého poradenstva na web stránke PEFA (www.pefa.org).    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Podpora pri Stratégii podpory spojenej krajiny v Kirgizskej republike

The aim of the project was to review the implications of the EU's political strategy for Central Asia on the Regional Co-operation strategy for Central Asia and bilateral co-operation with the Kyrgyz Republic.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Info kariéra

Cieľom projektu je zlepšenie poradenstva o povolaniach a zamestnaniach pre mladých ľudí.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Návrh nového konceptu pre Termálpark

Návrh nového konceptu pre tematický aquapark (interiér a exteriér) s detailným definovaním funkčných častí, atrakcií, s rozpočtom, harmonogramom realizácie, ktorý je základom pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Hodnotenie programu: Euro- Stredomorský program pre manažment lokálnych vôd (MEDA WATER)

ToRs pre hodnotenie programu MEDA WATER obsahuje sekciu vyžadujúcu hodnotenie doterajších výsledkov projektu Water Data Banks IV/EXACT.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Migravalue: Riadenie hospodárskej a sociálnej kohézie v CADSES regióne, hodnotenie migrácie ako nástroj rozvoja

Projekt bol zameraný na spustenie aktívneho manažmentu migrácie ako kľúčového nástroja pre integrovaný hospodársky a sociálny rozvoj hostiteľských a zdrojových regiónov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Štúdia súčasného stavu samosprávy na Slovensku

Cieľom štúdie bola analýza súčasného stavu samospráv na Slovensku v oblasti informačných a komunikačných technológií...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Sektorová stratégia a investičný program na reštrukturalizáciu rybárskeho priemyslu v Kaliningrade

Hlavným cieľom bolo zvýšiť efektívnosť a investičnú atraktívnosť rybárskeho priemyslu v Kaliningradskej oblasti a aplikovanie výsledkov projektu do pilotných oblastí - Pskov, Arkhangelsk a Karelia.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007