Referencie

Konzultačné služby rekreačného rezortu

Konzultačné služby developera v priebehu predoperačnej fázy Rezortu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2009

Analýza elektrotechnického priemyslu

Cieľom analýzy je definovať význam elektrotechnického priemyslu z globálneho kontextu pre aktuálny stav na Slovensku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2009

Cezhraničná spolupráca Bosny a Hercegoviny (Bosna a Hercegovina – Chorvátsko a Bosna a Hercegovina – Srbsko a Čierna Hora)

Celkovým cieľom je podporiť a posilniť cezhraničnú spoluprácu a sociálno-ekonomickú integráciu prihraničných regiónov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2009

Stratégia rozvoja Elektrotechnického priemyslu na Slovensku

Stratégia formuluje strategické riadenie rozvoja elektrotechnického priemyslu na Slovensku    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2009

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

PHSR mestskej časti Bratislava – Staré Mesto je strednodobý programový dokument vypracovaný na obdobie nasledujúcich 7 až 10 rokov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2009

Realizácia nového konceptu Termálparku Veľký Meder

Konzultácie k modernizácii a rozšíreniu termálneho kúpaliska a jeho transformácia na tematický aquapark (7 MEUR).    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2009

Národná výprava proti falšovaniu tovarov

Hlavným cieľom, na účet príjemcu, bolo nezávisle preskúmať, ako zlepšiť právny a inštitucionálny rámec pre uľahčenie efektívnej ochrany duševného vlastníctva a uplatniť opatrenia proti falšovaniu tovarov a pirátstva na národnej úrovni.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Asistencia pri PEFAR 2007 Tanzánia

Cieľom misie je pomôcť pripraviť komplexnú aktualizáciu indikátora PEFA nastaveného podľa poskytnutého poradenstva na web stránke PEFA (www.pefa.org).    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Podpora pri Stratégii podpory spojenej krajiny v Kirgizskej republike

The aim of the project was to review the implications of the EU's political strategy for Central Asia on the Regional Co-operation strategy for Central Asia and bilateral co-operation with the Kyrgyz Republic.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Info kariéra

Cieľom projektu je zlepšenie poradenstva o povolaniach a zamestnaniach pre mladých ľudí.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Návrh nového konceptu pre Termálpark

Návrh nového konceptu pre tematický aquapark (interiér a exteriér) s detailným definovaním funkčných častí, atrakcií, s rozpočtom, harmonogramom realizácie, ktorý je základom pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Hodnotenie programu: Euro- Stredomorský program pre manažment lokálnych vôd (MEDA WATER)

ToRs pre hodnotenie programu MEDA WATER obsahuje sekciu vyžadujúcu hodnotenie doterajších výsledkov projektu Water Data Banks IV/EXACT.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Migravalue: Riadenie hospodárskej a sociálnej kohézie v CADSES regióne, hodnotenie migrácie ako nástroj rozvoja

Projekt bol zameraný na spustenie aktívneho manažmentu migrácie ako kľúčového nástroja pre integrovaný hospodársky a sociálny rozvoj hostiteľských a zdrojových regiónov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008