Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnickom regióne (UNESCO Banská Štiavnica)

Analyticko-strategický dokument bude základným rozvojovým dokumentom turizmu v štiavnickom regióne, ktorý zahŕňa mesto Banskú Štiavnicu a obce. Realizátorom stratégie bude Mesto a OOCR štiavnického regiónu. Výsledky stratégie budú premietnuté do rozvojových plánov mesta, do PHSR, územno-plánovacej dokumentácie regiónu, do príslušných VZN regiónu a do riadiacich dokumentov OOCR.


Dátum zahájenia 2013
Dátum ukončenia 2014
Stav ukončený
Krajina Slovensko
Príjemca Mesto Banská Štiavnica
Kategória Slovensko, Regionálny rozvoj, Turistika a voľný čas
<< naspäť na referencie