Novinky

Stratégia na určenie potenciálu cezhraničnej spolupráce Weinviertel – Záhorie je hotová

Pri vypracovaní stratégie na určenie potenciálnych oblastí pre spoluprácu medzi dvomi cezhraničnými regiónmi spolupracovala spoločnosť VVMZ so spoločnosťami MeccaConsulting a ÖAR-Regionalberatung. Možnosti však silne závisia od dopravnej infraštruktúry medzi týmito regiónmi. Novonavrhnutý most medzi obcami Záhorská Ves a Angernan der March by mal situáciu zmeniť. 

   čitaj viac >> 14/08/2014

Záverečná konferencia o Stratégii kultúrneho turizmu na hradoch Beckov, Čachtice a Tematín

Obce Beckov, Čachtice a Modrovka sú si v niečom podobné. Patria k nim jedinečné hrady a množstvo povestí. Veď kto by nepoznal krvavúlegendu o grófke Alžbete Báthoryovej? VVMZ spolupracovala na stratégii na využitie potenciálu týchto miest z hľadiska udržateľného rozvoja turizmu, a to najmä vytvorením synergií a nových komunikačných foriem a foriem spolupráce. Záverečná prezentácia stratégie sa konala v Beckove 30-teho júna.

   čitaj viac >> 08/07/2014

Kreatívny priemysel: Stimulujúca mestská krajina

VVMZ skúmala spolu s Urban Xchange a holandskou spoločnosťou Enno Zuidema Stedenbouw možnosti na spoluprácu medzi Holandskom, Českom a Slovenskom z hľadiska stimulujúceho pracovného prostredia.
   čitaj viac >> 30/06/2014

Dokončenie Stratégie rozvoja vidieka pre Bratislavský samosprávny kraj 2014 – 2020

VVMZ úspešne vypracovala Stratégiu rozvoja vidieka pre Bratislavský samosprávny kraj na obdobie 2014 - 2020
Úlohou je prepracovať stratégiu pre vidiecke oblasti Bratislavského samosprávneho kraja k novému programovaciemu obdobiu 2014 – 2020. Cieľom stratégie je zvýšiť efektivitu využívania fondov na podporu miestnej zamestnanosti, podnikania a infraštruktúry vo vidieckych oblastiach Bratislavského regiónu.
   čitaj viac >> 16/06/2014

Vital Landscapes - Zhodnotenie a trvalo udržateľný rozvoj kultúrnej krajiny využitím inovatívnych metód spolupráce a vizualizácie.

Hlavným cieľom projektu VITAL LANDSCAPES je prispieť k ochrane kvality, diverzity a krásy kultúrnej krajiny v strednej Európe - hodnôt považovaných za potenciál budúceho rozvoja - prostredníctvom medziodborových regionálnych stratégií a nových technológií vizuálizácie zmien v krajine. 

   čitaj viac >> 04/04/2012

Expertná misia v Moldavsku v oblasti udržateľného rozvoja vidieka

 

VVMZ v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj vidieka ACSA z Moldavska realizovali projekt "Transformácia poľnohospodárskeho sektora: Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj".

   čitaj viac >> 25/03/2012

Technická pomoc pri príprave plánu integrovaného manažmentu povodia rieky Sáva

Vo februári 2012 bola Európskou Komisiou schválená záverečná správa dvojročného projektu Technická pomoc pri príprave plánu integrovaného manažmentu povodia rieky Sáva.

   čitaj viac >> 01/03/2012