Migravalue: Riadenie hospodárskej a sociálnej kohézie v CADSES regióne, hodnotenie migrácie ako nástroj rozvoja

Projekt bol zameraný na spustenie aktívneho manažmentu migrácie ako kľúčového nástroja pre integrovaný hospodársky a sociálny rozvoj hostiteľských a zdrojových regiónov. Zahŕňa partnerov z EÚ ako aj krajiny susediace s EÚ, reprezentujúc širokú sieť súkromných a verejných partnerov, vrátane podnikateľov a migrantov. Mal za cieľ zvýšiť hodnotu zainteresovaných regiónov ohodnotením finančného a ľudského kapitálu migrantov. Hlavné ciele boli: 1. Podporiť prebiehajúci projekt CADSES Migralink, ktorý bol zameraný na produktívne návraty migrantov, aktivovaním kanálov na prenos remitancií do krajín vlasti na podporu ich rozvoja, sponzorstvo prepojení s hosťujúcimi regiónmi; 2. Adresovať sociálny smer rozvoja navrhnutím vhodného medzinárodného a spolupracujúceho modelu welfare programu. Aktivity sa zameriavali na hospodárske a sociálne perspektívy s analýzou a navrhovaním modelových komponentov.


Dátum zahájenia 2006
Dátum ukončenia 2008
Stav ukončený
Krajina Slovensko
Príjemca Taliansko-slovenská obchodná komora
Financovanie INTERREG IIIB CADSES
Kategória Slovensko, Regionálny rozvoj, Ľudské zdroje
<< naspäť na referencie