Hodnotenie programu: Euro- Stredomorský program pre manažment lokálnych vôd (MEDA WATER)

ToRs pre hodnotenie programu MEDA WATER obsahuje sekciu vyžadujúcu hodnotenie doterajších výsledkov projektu Water Data Banks IV/EXACT. Projekt WDB spadá pod odlišný rámec ako MEDA WATER, spája sa s mierovou dohodou z Osla. Európska komisia spolufinancovala predchádzajúce fázy WDB a vyžaduje zhodnotenie dosiahnutých výsledkov do dátumu, kedy sa rozhodlo o financovaní na obdobie rokov 2008 – 2010.


Dátum zahájenia 2008
Dátum ukončenia 2008
Stav ukončený
Krajina Medzinárodné
Príjemca krajiny MEDA
Financovanie EC
Kategória Nadnárodné, Hodnotenie, Životné prostredie
<< naspäť na referencie