Granty a projektový manažment

V rámci týchto služieb VVMZ analyzuje možnosti získania grantov a dotácií a zostaví, podá, manažuje a monitoruje dotačné projekty pre komerčné spoločnosti, neziskové organizácie, regióny, mikroregióny, mestá a obce a vládne inštitúcie v strednej a východnej Európe.