Expertná misia v Moldavsku v oblasti udržateľného rozvoja vidieka

25/03/2012

 

V spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj vidieka ACSA z Moldavska, VVMZ implementovala projekt "Budovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky  výmenou skúseností z prístupového procesu nových krajín EÚ: Transformácia sektoru poľnohospodárstva". Po študijnom pobyte moldavských odborníkov  na Slovensku v júni 2011, bola zorganizovaná  expertná misia zo 7 krajín EÚ , ktorá sa konala v dňoch 12. - 17 marca. v Moldavsku. Okrem stretnutia s predstaviteľmi štátnych inštitúcií a organizácií v hlavnom meste, sa uskutočnila návšteva priamo v oblasti v oblasti Anenii-Noi. Nasledovala  medzinárodná konferencia v Kišineve, kde si odborníci a účastníci vymenili svoje skúsenosti. Projekt je financovaný z programu Partnerstvo východ - východ programu Beyond Borders  (EE PBBP) Sorosovej nadácie – Moldavsko.

   

<< naspäť na novinky