Ex-ante hodnotenie Integrovaného regionálneho operačného programu pre obdobie 2014 – 2020

Cieľom ex-ante hodnotenia je posilniť strategické analýzy a prispieť k zvýšeniu kvality prípravy Integrovaného ROP pre realizáciu v rámci programového obdobia 2014 - 2020. Integrovaný regionálny operačný program predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorého celkovým cieľom je prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí na Slovensku.


Dátum zahájenia 2014
Dátum ukončenia 2014
Stav aktuálny
Krajina Slovensko
Príjemca Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Financovanie ERDF
Kategória Slovensko, Hodnotenie, Regionálny rozvoj, Štrukturálne fondy
<< naspäť na referencie