Asistencia pri PEFAR 2007 Tanzánia

Cieľom misie je pomôcť pripraviť komplexnú aktualizáciu indikátora PEFA nastaveného podľa poskytnutého poradenstva na web stránke PEFA (www.pefa.org). Konzultanti budú musieť preukázať najlepšiu prax týkajúcu sa užívania základného súboru údajov uvedeného na web stránke PEFA. Toto cvičenie v budúcnosti pomôže aktualizovať základ pre hodnotenie výkonu v Tanzánii.


Dátum zahájenia 2007
Dátum ukončenia 2008
Stav ukončený
Krajina Tanzánia
Príjemca Vláda Tanzánie
Financovanie FED
Kategória Afrika, Ľudské zdroje
<< naspäť na referencie